Anlita en Recovery Coach

Anlita en Certifierad Recovery Coach

Recovery Coaching är en heltäckande tjänst som skapats för att övervaka och stödja en vårdplan. Denna utökade service hjälper till att identifiera ytterligare kliniskt lämpliga resurser såsom öppenvårdsprogram, läkare och terapeuter i klientens omgivning. Recovery Coaching har visat sig mycket effektiv för exempelvis piloter, läkare, tandläkare, sjuksköterskor och apotekare där användandet av droger har upptäcks på arbetsplatsen och som har resulterat i osäkra förutsättningar för en framgångsrik anställning.

Målet med Recovery Coach är att ge professionell tillsyn och stöd till klienter och familjer när de går igenom återhämtningsprocessen.

Som Recovery Coach styrker vi klientens personliga ansvar och redovisningsskyldighet och uppmuntrar den kompetens som införskaffats under den fortsatta behandlingen. Varje klients plan baseras på hens personliga historia, framsteg i behandling och antingen en identifierad fortsatt vårdplan eller behovet av att utveckla en. Som Certifierad Recovery Coach arbetar vi med och stöttar hela familjen och/eller på arbetsplatsen i deras engagemang och involverande i återhämtningsprocessen.

Certifierad Recovery Coach Services

  • En Certifierad Recovery Coach är utbildad i och använder sig av evidensbaserade metoder för att skapa mätbara resultat.
  • Vi hjälper dig att hitta en lämplig Certifierad Recovery Coach med en inriktning som som passar för dina behov och geografiska utgångspunkt.
  • Vi erbjuder en unik nivå av stöd för klienter och familjer som behandling och eftervård vid skadligt bruk av alkohol och droger, psykisk ohälsa, ätstörningar eller andra självdestruktiva beteenden.


Boka privatsamtal

Att anlita en Certifierad Recovery Coach, är det något för dig?

Alla klienter med beroendesjukdomen, mental ohälsa eller destruktiva beteenden och deras familjer som har kämpat med frågor om droger och beroende kan dra nytta av en Certifierad Recovery Coach.

Recovery Coaching har utformats särskilt för att skapa en nivå av ansvarstagande i livslång nykterhet. Det är en brygga tillbaka till livet från ett liv från aktivt beroende.

Utbilda dig till Certifierad Recovery Coach

Läs mer om att utbilda dig till Certifierad Recovery Coach på International Recovery Specialists Institute


IRSI Website