Respons företag

Från lyxhustru till drogterapeut i New York

Artikel i tidningen Respons Företag från 2014.