Podcast: Med eller utan

In Swedish: Janique berättar om en stor skuld från barndomen och ett självdestruktivt beteende. Hon tog sig till New York och följde med på turné med bland annat Bruce Springsteen och berättar om drogerna kring turnélivet. Hur tycker Janique att man kan hjälpa personer med beroendeproblem? Hur vände Janique själv sitt liv bort från drogerna? Lyssna här»