Möt Janique Svedberg

Hennes energi smittar av sig

Med sina personliga erfarenheter som motivation har Janique under flera år studerat beroendesjukdomen och psykisk ohälsa.

Janique lämnade Sverige som sextonåring för att söka lyckan och äventyret i New York. Hon erbjöds snabbt jobb som en sångare och dansare i det legendariska bandet Kid Creole and the Coconuts. Efter 10 hektiska år av turnerande och inspelningar, där livet gick i allt snabbare takt, tog det plötsligt ett tvärstopp. Baksidan av kändisskapet och berömmelsen hade växt sig större än framgångarna och det stod nu klart för henne att hon var fast i ett alkohol- och drogberoende.

Jag kunde inte längre blunda för hur mitt liv faktiskt såg ut och när jag blev erbjuden hjälp, så tog jag emot den. Under min personliga resa mot tillfrisknande växte intresset av att jag så småningom själv kunde arbeta som terapeut. Idag ägnar jag mitt liv åt att utbilda och hjälpa andra och är så lycklig över att jag har ett nyktert liv som är absolut fantastiskt.

Janique såg hur många klienter kom och gick på behandlingshemmen vid upprepade tillfällen, som att behandlingshemmet hade svängdörrar. Det var då intresset väcktes för hur man skulle kunna förbättra beroendevården. Idag är Janique certifierad av OASAS, NYS Office of Alcoholism and Substance Abuse Services för att sedan 2015 själv utbilda och certifiera personer som i Europa vill utbilda sig till Recovery Coach och Sober Companion. Läs mer om Janiques utbildning:


Lång erfarenhet & gedigen utbildning

Terapeut Janique Svedberg

Case Management

Med Janiques personliga nätverk, kännedom och kunskap om allt från Recovery coaches till sjukhus och behandlingshem världen över, arbetar hon också som en Case Manager. Med skräddarsydda program efter klientens behov och budget är behandlingshem, kliniker för detox och beroendeterapeuter redo att stötta i tillfrisknande. Det kan vara allt ifrån tillfälliga insatser till längre program för företagsledare och personer som har svårt att hitta återkommande ledig tid i kalendern eller som har många viktiga affärsresor inplanerade.

The golden nuggets – russinen i kakan

Kunskap som Janique under flera år har samlat på sig från besök på olika internationella behandlingshem, har också lett till ett gediget nätverk för utbyte av idéer samt uppdatering av nya modeller och behandlingsmetoder.

Jag plockar ”the golden nuggets” från varje ställe och arbetar nu tillsammans med en psykiater för att tillämpa dem i Sverige.

IRSI and Sober Academy

Janique grundade 2011 Sober Academy, en skola som utbildar Certifierade Interventionists samt Certifierade Recovery Coaches & Sober Companions. Då detta inte fanns i Sverige på den tiden, ville Janique överföra det arbetssätt och den kompetens som hon skaffat sig i USA och som visar sig fungera mycket väl. Genom att anlita en Certifierad Recovery Coach har klienten en brygga tillbaks till livet.

Now, Janique is proud to have co-founded the International Recovery Specialists Institute to help take the idea behind Sober Academy and bring it to a worldwide audience. Now, much more than just a training company, IRSI sends certified recovery specialists out into the world to help those in need.  Janique invites you to become part of the IRSI family today: www.internationalrecovery.net

90% av människor som tar ett återfall inom 30 dagar efter behandling gör så i sitt eget hem.

EARS – European Association of Recovery Specialists

EARS MemberEARS är en medlemsorganisation i Europa för internationella Recovery Specialists som inkluderar Interventionists, Recovery Coaches och Sober Companions. Organisationen, som grundades av 7 personer där Janique var en av dem, har satt standarden på utbildning och etiska regler för att bibehålla högsta kvalitet på utbildning och arbetsmetoder.

Vikten av rätt utbildning

Målet med att anlita Recovery Coach är att ge professionell tillsyn och stöd till klienter och familjer när de går igenom återhämtningsprocessen. Därför är det viktigt att anlita en coach som har kunskap om beroendesjukdomen och som kan guida klient och anhöriga genom processen.


Mer om Recovery Coaching

Terapeut Janique Svedberg
Möt Janique Svedberg