Modern beroendevård: skräddarsydd behandlingsplan med kringtjänster

Jag erbjuder privatklienter skräddarsydd behandling…

 • Substansanvändning (alkohol, läkemedel, narkotika)
 • Processberoende (ätstörningar, sex- eller spel)
 • Fysisk och psykiskt välbefinnande
 • Psykiatriskt och psykologiskt stöd kombinerat med KBT & MI
  (kognitiv beteendeterapi & motiverande samtal)
 • iBAC Alkoholmätare – för utökat stöd i vardagen

iBAC Alkoholmätare är en liten robust mätare som klienten bär med sig för att kunna styrka sin nykterhet flera gånger om dagen utanför terapirummet. Läs mer om iBAC här.

… med kringtjänster

 • Case management service
 • Intervention service
 • Sober transport service samt mobil Recovery coach service
 • Parsamtal och familjeterapi
 • Biokemisk balans

Vår kärnverksamhet

2017 startade jag ett samarbete med en privat psykiatrisk öppenvård för att överbrygga gapet mellan beroendevård och psykiatri vilket blivit ett framgångsrikt koncept. Sedan dess leder vårt nära samarbete fram till underlaget för en skräddarsydd behandlingsplan med en medicinsk bedömning tillsammans med klientens övriga individuella behov och önskemål. Vi följer väl beprövade (evidensbaserade) behandlingsmetoder, exempelvis 12-stegbehandling enligt Minnesotamodellen och SMART Recovery.

121 consultationFamily consultationLife consultation

Beroende är en komplex men behandlingsbar sjukdom som påverkar både hjärnfunktion och beteende.

”One size treatment fits all” gäller inte! Det finns inte ”den rätta” behandlingen som passar alla.

Effektiv beroendebehandling handlar om att möta flera behov hos individen, inte bara att ta bort drogen eller beteendet.

Medicinering kan vara ett viktigt element i behandlingen, särskilt i kombination med rådgivning och annan beteendeterapi.

Familjen ingår! Beteendeterapi på både individ- och familjenivå behövs för ett effektiv och långsiktigt förändringsarbete.

Fortsatt väg till läkning

Att stötta dig till följsamhet av din återhämtning är vår viktigaste uppgift. Det du behöver fokusera på under din väg till läkning varierar och det vi föreslår beror på din livssituation och dina behov.

En viktig insikt är, att det är holistisk läkning som skapar ett meningsfullt liv i balans.

Därför uppmuntrar vi dig till att vara fysiskt aktiv, äta bra mat och att ägna dig åt det som ger ditt liv mening. Detta kan vi göra genom att exempelvis rekommendera dig en certifierad Recovery Coach, Sober Companion, en personlig tränare eller en näringsexpert – allt finns att tillgå!

Din behandlingsplan med kringtjänster måste ständigt utvärderas och justeras för att möta dina förändrade behov.

För att boka snabb tid med Janique skriv en förfråga på mail Janique@Janiquesvedberg.com svar är garanterad inom 24 timmar.

Inledande läkarbesök inför terapisamtal