Vad vi gör

Vägen till läkning börjar med att någon reagerar

Du själv eller någon i din närhet som bryr sig om hur du mår reagerar och vågar ta steget. Att ta emot hjälp kan vara det bästa du kan göra för dig själv och för dem du bryr dig om. Ett stort första steg mot ett friare och friskare liv.
121 consultationFamily consultationLife consultation

Total anonymitet
Skräddarsydd behandlingsplan
Effektiv psykiatri och läkarbesök
Terapisamtal med flexibel kalender
Parsamtal och familjeterapi
Case management service
Rehab at home
Kringtjänster efter behov och önskemål
Intervention service
Sober transport service samt mobil Recovery coach service
Tar emot klienter i alla åldrar

Utforska alternativen

Upplever du att din livssituation ibland eller ofta påverkas av alltför stora negativa konsekvenser på grund av kemiska substanser som du använder eller av ett självdestruktivt beteende? Då är ett förutsättningslöst samtal något du kan börja med. I lugn och ro för vi ett samtal där du kan berätta och ställa frågor med stor diskretion och helt anonymt.

Är du anhörig eller närstående?

Kanske är den det berör inte redo att söka hjälp eller så kan du komma för egen del. Du är inte ensam i en sådan situation! Det är ofta här det startar och genom att du får stöttning kan ett frö till förändring börja gro.

Sluta helt eller minska ner?

Oavsett om du vill sluta helt eller ändra ditt beteende som påverkar din hälsa negativt, så är du välkommen till mig. Genom ökad förståelse och kunskap är det lättare att fatta rätt beslut som håller för dig.

Kärleksfulla interventioner

En intervention innebär att familjen guidas genom en strukturerad process i syfte att förmå en familjemedlem att frivilligt vilja ta emot hjälp för sitt beroende. Med hänsyn till situationens speciella omständigheter föreslås den behandlingsåtgärd som passar och det bästa möjliga sättet för familjen att förmedla sin omtanke och välvilja. Det är att på ett kärleksfullt, respektfullt och omtänksamt sätt avbryta en persons destruktiva leverne för att hen skall hitta till ett lyckligt liv tillsammans med sina när och kära.

Somliga har säkert hört talas om att man inte kan hjälpa en person i ett aktivt beroende förrän hen har nått botten, men det är en myt. Det är mycket som går att göra innan dess. Med stöd av en kärleksfull intervention där alla är involverade, från den beroende till de i relationsnätverket (kollegor, vänner, familj) omkring, kan fantastiska resultat uppnås.

En Inspirational Intervention som Janique är certifierad i, även certifierad lärare, bygger på ärlighet, tillit, hopp och kärlek. Den beroende uppmanas att ansluta sig till processen redan från början utan några överraskningar, hemlighetsmakeri eller tvång. Relationsnätverket lika så; vi utgår från absolut respekt och kärlek. Vi guidar den beroende och personerna i relationsnätverket till ett nyktert liv och behagligt tillfrisknande. Alla ansvarar för sin egen del.

Interventionen bryter det destruktiva beteendemönstret genom att först se det för vad det är, förstå det och med professionell hjälp hitta det bästa sättet för en familj att tillsammans bryta ner det. Det ges ingen möjlighet för den beroende att manipulera ”en-mot-en” utan alla har stöd av varandra. Att ingjuta hopp, förståelse för processen och att alla hjälps åt.

Skräddarsydd behandlingsplan med kringtjänster

Modern beroendevård

Genom vårt nära samarbete med psykiatriker och läkare, så utgår vi från en medicinsk undersökning och samtal för att uppmärksamma dina speciella behov och önskemål. Modern beroendevård som skräddarsys för dina behov.

Janique har 100% framgång med sina familjer och detta är på grund av att hon inte ser ett återfall som ett ”misslyckande” – det är vad vi gör efter återfallet som räknas.

Det är bara ett misslyckande om du inte tar min hand igen och fortsätter vägen vi redan börjat på.

Om du inte tar min hand? Då sätter jag mig bredvid dig och vi pratar om hopp, kärlek, vad som fungerade och vad som inte fungerade. Jag ger aldrig upp.

Vägen till läkning - Janique Svedberg